Kệ trung tải 4 tầng

Kệ để hàng trung tải 4 tầng

Kích thước phổ biến:

  • Dài: 1.5m – 2.5m
  • Rộng: 40cm – 80cm
  • Cao: 1.5m – 2.5m

Tải trọng:  phổ biến là 300kg/tầng, hoặc theo yêu cầu của khách hàng

Màu sắc: phổ biến là màu xanh & cam, hoặc tùy chọn theo yêu cầu khách hàng

0946361999