Một số hình ảnh nhà máy sản xuất kệ pallet, kệ trung tải của chúng tôi:

 

Bán thành phẩm được nhúng vào bể tẩy rỉ trước khi sơn - thaisontsc.vn
Bán thành phẩm được nhúng vào bể tẩy rỉ trước khi sơn – thaisontsc.vn

 

Nhà xưởng sản xuất của Thaison TSC - thaisontsc.vn
Nhà xưởng sản xuất của Thaison TSC – thaisontsc.vn

 

Một góc xưởng sơn nhúng kệ sắt - thaisontsc.vn
Một góc xưởng sơn nhúng kệ sắt – thaisontsc.vn

 

Một góc xưởng sản xuất kệ pallet - Thaisontsc.vn
Một góc xưởng sản xuất kệ pallet – Thaisontsc.vn

 

Kho nguyên liệu - thaisontsc.vn
Kho nguyên liệu – thaisontsc.vn

 

Kệ sắt bán thành phẩm - thaisontsc.vn
Kệ sắt bán thành phẩm – thaisontsc.vn

 

Kệ sắt bán thành phẩm - thaisontsc.vn
Kệ sắt bán thành phẩm – thaisontsc.vn

 

Kệ sắt bán thành phẩm - thaisontsc.vn (2)
Kệ sắt bán thành phẩm – thaisontsc.vn (2)

 

Cổng công ty -Thaisontsc.vn
Công ty cổ phần SXKD Thái Sơn TSC -Thaisontsc.vn